Życzenia Boże Narodzenie 2018
Dodane przez Admin dnia

Drodzy Przyjaciele Pilzneńskiego Karmelu
Bóg staje się człowiekiem.
A czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? – pyta psalmista (Ps 8,5).
Otóż stworzył Bóg człowieka na swój obraz (Rdz 1,27). A skoro tak, to człowiek ma stawać się ikoną Boga, bo został powołany do życia na obraz Boży. Jednak człowiek zapomniał o tym już u zarania dziejów – i wciąż zapomina – więc Bóg zamieszkał wśród ludzi, znalazł się przy człowieku, aby mu pokazać, co to znaczy być człowiekiem.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (J 3,16).
Mamy wzór człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie – w pełni czasów objawiła się pełnia człowieczeństwa i pełnia życia. Dlatego trzeba nam wciąż sięgać po Słowo Boże, przyglądać się Jezusowi w Ewangeliach i wsłuchiwać się w Niego, adorować Go w Najświętszym Sakramencie, karmić się Nim w Komunii – przebywać z Nim jak najwięcej, bo "z jakim przestajesz, takim się stajesz", przypomina nam inne polskie porzekadło.
Trzeba obcować z Jezusem jak najwięcej, aby wiedzieć, jak być z drugim człowiekiem – jak być człowiekiem dla drugiego człowieka.

Obyśmy potrafili okazywać ludzkie oblicze spotkanym ludziom, być ikoną Boga,
kochać jak On ukochał człowieka i świat, stawać się małymi, aby mogła objawiać się wielkość Boga –
tego z okazji świąt Bożego Narodzenia i na nadchodzący Nowy Rok 2019
życzą OO. Karmelici