Kurs dla lektorów


Uwaga ministranci!Rozpoczynamy kurs dla lektorów w każdą sobotę począwszy od 5 grudnia o godz. 10.00 w sali klasztoru.
ZAPRASZAMY


22.11.2015 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Ostatnia niedziela przed Adwentem - początkiem nowego roku liturgicznego - stanowi podkreślenie faktu panowania zmartwychwstałego Chrystusa. To również święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.


Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie Jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał On dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy, pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego.
W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni.
Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa - jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć.


Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata” (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a nawet oddać życie za innych.


Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką "Quas Primas" z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanawiająca tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem.

www.niedziela.pl/artykul/3355/Uroczystosc-Chrystusa-Krola-Wszechswiata

Odpust ku czci MB Szkaplerznej - 19 lipca 2015

Serdecznie zapraszamy na
Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Szkaplerznej
w niedzielę 19 lipca 2015 r.

Szczegóły Uroczystości zamieszczone są na plakacie wywieszonym w gablocie w przedsionku kościoła.

Program Nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

Program Nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
i relikwii św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II
w Sanktuarium M.B. Pocieszenia w Pilźnie
23 marca 2015 r.


10:00 Procesja z kościoła parafialnego do kościoła klasztornego

11:00 Msza św. - po Mszy św. ucałowanie relikwii

12:30 Modlitwa w ciszy

13:00 Modlitwy prowadzone przez Arcybractwo Szkaplerza Świętego i grupę Źródło Pocieszenia

13:45 Modlitwa w ciszy

14:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

14:45 Godzina Miłosierdzia

15:15 Msza św. na zakończenie nawiedzenia

16:15 Pożegnanie Obrazu i Relikwii

Odpust ku czci św. Józefa i Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego

Serdecznie zapraszamy na Uroczystości:

Odpust ku czci św. Józefa w czwartek 19 marca 2015 r.
oraz
Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II w poniedziałek 23 marca 2015 r.


Szczegóły Uroczystości zamieszczone są na plakacie wywieszonym w gablocie w przedsionku kościoła


Wygenerowano w sekund: 0.00
377,579 Unikalnych wizyt