Adoracja w Pierwszy Piątek miesiącaW PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA PO MSZY ŚW. WIECZOROWEJ

GODZINNA ADORACJA PROWADZONA PRZEZ WSPÓLNOTĘ MODLITEWNĄ

"Źródło Pocieszenia"

Światowe Dni Młodzieży KarmelitańskiejSerdecznie zapraszamy na Światowe Dni Młodzieży Karmelitańskiej.

Wszystkie informacje znajduja się na stronie www.sdm.karmelici.pl

Kurs dla lektorów


Uwaga ministranci!Rozpoczynamy kurs dla lektorów w każdą sobotę począwszy od 5 grudnia o godz. 10.00 w sali klasztoru.
ZAPRASZAMY


22.11.2015 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Ostatnia niedziela przed Adwentem - początkiem nowego roku liturgicznego - stanowi podkreślenie faktu panowania zmartwychwstałego Chrystusa. To również święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.


Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie Jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał On dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy, pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego.
W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni.
Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa - jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć.


Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata” (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a nawet oddać życie za innych.


Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką "Quas Primas" z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanawiająca tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem.

www.niedziela.pl/artykul/3355/Uroczystosc-Chrystusa-Krola-Wszechswiata

Odpust ku czci MB Szkaplerznej - 19 lipca 2015

Serdecznie zapraszamy na
Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Szkaplerznej
w niedzielę 19 lipca 2015 r.

Szczegóły Uroczystości zamieszczone są na plakacie wywieszonym w gablocie w przedsionku kościoła.

Wygenerowano w sekund: 0.01
353,681 Unikalnych wizyt