Święto Ofiarowania PańskiegoŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ

2 LUTEGO

MSZA ŚW. W SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA W PILŹNIEo godz. 6:30; 7:30; 9:00; 11:30 i 18:00
Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św.


Opłatek -17.01.2016ZAPRASZAMYBraci i Siostry z Arcybractwa Szkaplerza Świętego
i członków Wspólnoty modlitewnej "Źródło Pocieszenia"
na spotkanie opłatkowe w niedzielę 17 stycznia na godz. 17:00.

Spotkanie poprzedzi Msza Św. w intencji członków Arcybractwa Szkaplerza Św. i wspólnoty modlitewnej "Źródło Pocieszenia"
o godz. 16:00.OO. Karmelici z Pilzna

Tajemnice Trzech Króli - 6.01.2016

Poniżej fragment rozmowy z dr. Romanem Zającem, biblistą i demonologiem, absolwentem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
Całość rozmowy dostępna jest pod tym linkiem: Echo Katolickie - Tajemnice Trzech Króli


Fot. www.opoka.org.pl


Legenda, jaką zostali otoczeni Trzej Królowie, rozrosła się przez wieki. Ich postaci znajdujemy w apokryfach starochrześcijańskich, w literaturze pięknej i tradycji ludowej.

W IV w. odnaleziono nawet ich relikwie, które od 1164 r. znajdują się w katedrze w Kolonii, będącej celem pielgrzymek i ośrodkiem ich kultu. Magowie byli natchnieniem dla artystów wszystkich epok, próbujących odtworzyć ich wizerunki. Zastanawiali teologów szukających ich znaczenia w Bożym planie zbawienia.

Inspirowali naukowców pragnących, wysuwając rozmaite przypuszczenia i hipotezy, odtworzyć ich historię. Jednak Trzej Królowie wciąż pozostają postaciami tajemniczymi... Zacznijmy od liczby Mędrców. Ewangelia św. Mateusza nie podaje, ilu ich było. Skąd zatem pogląd, że pokłon oddało Trzech Króli?


Początkowo podawano różną liczbę. W rzymskich katakumbach znajdziemy malowidła z II i III w., które ukazują dwóch, czterech albo sześciu Mędrców. W Kościele ormiańskim uważano, że było ich tylu, ilu apostołów, a więc 12. W tradycji koptyjskiej mówiono zaś nawet o 60 cudzoziemcach! W końcu jednak powszechnie zaczęto uważać, iż do Jezusa przybyło trzech Mędrców, gdyż taki wniosek nasuwa się z faktu złożenia trzech darów. Jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich taką opinię wygłosił Orygenes. Przypisywano temu zresztą znaczenie symboliczne i widziano w przybyszach reprezentantów trzech etapów życia: młodości, wieku średniego i starości. Beda Czcigodny, uczony z przełomu VII i VIII w., przypisał ich do trzech kontynentów: Europy, Afryki i Azji, a więc uczynił przedstawicielami całego znanego świata - zasiedlonego przez potomków Jafeta, Chama i Sema. Dlatego w ikonografii często widzimy, że mają różny kolor skóry.

Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana jest potocznie świętem Trzech Króli. Jako królowie występują też w kolędach i pastorałkach. Pismo Święte jednak wcale nie nazywa ich w ten sposób.

To prawda. Oryginalny grecki tekst Ewangelii wg św. Mateusza mówi o Magach. Określenie to należy jednak właściwie rozmieć, bo nam magowie kojarzą się z jakimiś brodatymi typami w szpiczastych czapkach, z różdżkami, którzy pochylają się nad szklaną kulą. Tymczasem słowem "magoi" określano wówczas uczonych - na ogół z kasty kapłańskiej - biegłych w astronomii, matematyce i medycynie, którzy zajmowali się wykładaniem snów, kultem, astrologią i wyjaśnianiem zjawisk przyrody. Dlatego większość przekładów biblijnych nazywa tych przybyszów "Mędrcami ze Wschodu" i jest to chyba dość adekwatny odpowiednik tego, co miał na myśli Mateusz, pisząc o "Magach". Natomiast co do nazywania ich królami, to źródłem przypisania im godności królewskiej była prawdopodobnie interpretacja słów Psalmu 72,10-11: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły". Werset ten kojarzył się pierwszym chrześcijanom z wizytą Mędrów.

Jednak nawet jeśli nie byli królami, na pewno byli zamożni. Kadzidło i mirra, ofiarowane obok złota, były wówczas niezmiernie drogie...

To prawda. Przybysze musieli należeć do ludzi majętnych. Na pewno posiadali wysoki status społeczny i należeli do elity. Mirrę, czyli aromatyczną żywicę z rzadkich drzew, palili w swoich pałacach jedynie najbogatsi ludzie.

Dalszy ciąg rozmowy: Echo Katolickie - Tajemnice Trzech Króli

6 lutego święcenia biskupie w Tarnowie


W sobotę, 6 lutego br., ks. Leszek Leszkiewicz zostanie wyświęcony na biskupa. Uroczystości odbędą się w tarnowskiej katedrze o godzinie 10.00. Biskup nominat wybrał już hasło swojej biskupiej posługi "In Gaudio Evangelii" - czyli "W Radości Ewangelii".

"Hasło to nawiązuje do adhortacji papieża Franciszka i będzie wyznaczało drogi mojego posługiwania. Jestem zafascynowany tym dokumentem. To jest też program, który pokazuje drogę Kościołowi na najbliższe lata. W tym haśle chciałem odzwierciedlić pragnienie, by w duchu papieża Franciszka spełniać swoją posługę biskupią i służyć Kościołowi. Trzeba nam ciągle wracać do prostoty Ewangelii, bo wszystko, co zostawił nam Chrystus w Ewangelii to jest najlepszy program duszpasterski dla Kościoła w każdym czasie" - dodaje.

Święcenia biskupie poprzedzą rekolekcje. Biskup nominat chciałby je przeżyć w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.

6 lutego podczas uroczystości w katedrze, konsekratorem będzie biskup tarnowski Andrzej Jeż, a współkonsekratorami bp Wiesław Lechowicz i bp Stanisław Salaterski.

"Wszędzie, gdzie spotykam się z ludźmi proszę ich o modlitwę. Jest ona mi teraz bardzo potrzebna" - dodaje Biskup nominat.

Został już także zaprojektowany herb nowego biskupa pomocniczego. Nawiązuje on do hasła Biskupa nominata. W herbie zostały umieszczone symbole czterech Ewangelistów.

Biskup nominat Leszek Leszkiewicz jest trzynastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie "Urbanianum" w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełni urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

Życzenia Noworoczne
Z okazji Nowego Roku 2016 składamy

Wszystkim najszczersze życzenia: zdrowia,

pomyślności i spełnienia marzeń, a także

niezmiennego poczucia miłości wobec ludzi

i Boga.OO. Karmelici z Pilzna

Wygenerowano w sekund: 0.01
373,067 Unikalnych wizyt