6 lutego święcenia biskupie w Tarnowie


W sobotę, 6 lutego br., ks. Leszek Leszkiewicz zostanie wyświęcony na biskupa. Uroczystości odbędą się w tarnowskiej katedrze o godzinie 10.00. Biskup nominat wybrał już hasło swojej biskupiej posługi "In Gaudio Evangelii" - czyli "W Radości Ewangelii".

"Hasło to nawiązuje do adhortacji papieża Franciszka i będzie wyznaczało drogi mojego posługiwania. Jestem zafascynowany tym dokumentem. To jest też program, który pokazuje drogę Kościołowi na najbliższe lata. W tym haśle chciałem odzwierciedlić pragnienie, by w duchu papieża Franciszka spełniać swoją posługę biskupią i służyć Kościołowi. Trzeba nam ciągle wracać do prostoty Ewangelii, bo wszystko, co zostawił nam Chrystus w Ewangelii to jest najlepszy program duszpasterski dla Kościoła w każdym czasie" - dodaje.

Święcenia biskupie poprzedzą rekolekcje. Biskup nominat chciałby je przeżyć w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.

6 lutego podczas uroczystości w katedrze, konsekratorem będzie biskup tarnowski Andrzej Jeż, a współkonsekratorami bp Wiesław Lechowicz i bp Stanisław Salaterski.

"Wszędzie, gdzie spotykam się z ludźmi proszę ich o modlitwę. Jest ona mi teraz bardzo potrzebna" - dodaje Biskup nominat.

Został już także zaprojektowany herb nowego biskupa pomocniczego. Nawiązuje on do hasła Biskupa nominata. W herbie zostały umieszczone symbole czterech Ewangelistów.

Biskup nominat Leszek Leszkiewicz jest trzynastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie "Urbanianum" w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełni urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

Życzenia Noworoczne
Z okazji Nowego Roku 2016 składamy

Wszystkim najszczersze życzenia: zdrowia,

pomyślności i spełnienia marzeń, a także

niezmiennego poczucia miłości wobec ludzi

i Boga.OO. Karmelici z Pilzna

Zakończenie starego roku

Zakończenie starego roku 31.12.2015 o godz. 17:00

Boże Narodzenie 2015Boże Narodzenie 2015

Tajemnica Wcielenia Syna Bożego i Jego przyjście na świat, przypomina, że my również mamy wcielać miłość i miłosierdzie w nasza codzienność. Urzeczywistniamy cud Bożego Narodzenia tam, gdzie pozwalamy Jezusowi rodzić się w sercach poprzez wielkie i małe gesty miłości, przebaczenia, braterskiej solidarności i wzajemnej troski.


W te dni pełne ciepła i Bożego światła, życzymy niech Chrystus miłosierny, umacnia Was swym błogosławieństwem, towarzyszy wszystkim podejmowanym zadaniom, niech daje siłę i pozwala odnajdywać prawdziwy sens i wartość codziennych wydarzeń.


W Nowym Roku 2016, życzymy duchowego światła oraz Bożej mocy i błogosławieństwa.Z darem modlitwy przy betlejemskim żłóbku

Wspólnota OO. Karmelitów z PilznaAdwent 2015

ADWENT 2015


"Adwent uświadamia wszystkim to, że dane nam zostało zbawienie przez łaskę w Przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otwórzmy na nowo serca nasze, aby mogła w nich działać łaska tegorocznego Adwentu w całym swoim bogactwie i głębi. Adwent oznacza rokrocznie jakby nowy rozdział w księdze zbawienia, którą Bóg pisze w Kościele. Pisze poprzez dzieje człowieka."

Św. Jan Paweł II
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W RORATACH CODZIENNIE O GODZ. 6:30

Wygenerowano w sekund: 0.01
353,718 Unikalnych wizyt