Uroczystość odpustowa Matki Bożej Pocieszenia - 4 września 2016Uroczystość odpustowa ku czci
Matki Bożej Pocieszenia
w Sanktuarium w Pilźnie
4 września 2016.

Suma odpustowa o godz. 11:00Triduum przed odpustem poprowadzi
Ks. Dr. Grzegorz Lechowicz
w dniach 1-3 września o godz. 18:00


Zapraszają OO. Karmelici
List o. Generała Zakonu z okazji Święta MB z Góry Karmel - 17.07.2016List o. Generała Zakonu z okazji Święta MB z Góry Karmel

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Karmelu.


Kolejny raz zbliża się Uroczystość Naszej Matki z Góry Karmel. Z tej okazji pragnę zwrócić się do wszystkich Was przede wszystkim po to, aby życzyć Wam przeżycia wspaniałego święta oraz prosić o przygotowanie w tych dniach nowenn, uroczystych liturgii oraz modlitw, tak aby były one dla wszystkich pomocą w ponownym przeżywaniu naszego charyzmatu i czynieniu go coraz bardziej obecnym i żywym w naszych sercach. Nie ulega wątpliwości, że wymiar maryjny powinien być jednym z zasadniczych elementów duchowości karmelitańskiej. Chociaż w zależności od miejsca i kultury przeżywa się go na różne sposoby i w różnych formach, jednak to on nas łączy, charakteryzuje, wyróżnia i przede wszystkim napełnia radością. Z tego właśnie powodu, jak co roku pragnę ofiarować Wam tekst Nowenny przygotowanej przez o. Josepha Hung, O.Carm. przy wykorzystaniu niektórych tekstów autorstwa braci karmelitów z zaangażowaniem współpracujących przy tworzeniu naszej strony internetowej.


*****

W tym roku wspólnie z Wami pragnę przypomnieć sobie cztery aspekty, które mniej lub bardziej interesują nas jako Zakon i jako rodzinę zakonną, i które możemy wziąć pod uwagę w trakcie organizacji obchodów tego święta.


Pierwszy z nich to 500-lecie Urodzin św. Teresy od Jezusa, które w tym roku obchodzimy. Cały Zakon zaangażował się w organizację różnych uroczystości, kongresów, konferencji, publikacji; jednak pozostaje nam jeszcze kilka miesięcy równie bogatych w wielorakie, zaplanowane już wydarzenia. Święta Teresa jest postacią unikalną w historii Karmelu. W niej nasza duchowość dotyka jednego z najwyższych szczytów. Kobieta, pisarka, wędrowniczka, mistyczka… te i wiele innych aspektów jej osobowości zapraszają nas do tego, aby zbliżyć się do jej pism i przykładu oraz odnaleźć w nich klucze (inspiracje, modele, kreatywność) do naszego dzisiejszego życia karmelitańskiego.


Święta Teresa w swoich dziełach niejednokrotnie pokazuje własne nabożeństwo do Maryi Dziewicy. Już jako mała dziewczynka, w swoim domu w Avila, powierzyła się Dziewicy Miłosierdzia prosząc, aby Ta była jej matką. Gdy wstąpiła do Karmelu, Święta przyjęła duchowe tradycje i głębokie oddanie Dziewicy Karmelu, które później towarzyszyły jej przez całe życie. W ten sposób, rozpoczynając pisanie "Drogi doskonałości" Teresa z pokorą deklaruje: "Co zaś tu będzie dobrego, niech to będzie na cześć i chwałę Bogu i na uwielbienie Przeczystej Matki, Patronki i Pani naszej, której habit noszę, choć tego jestem bardzo niegodna." (Droga doskonałości, Wstęp). A podsumowując opowieść o swoich fundacjach, Teresa wydaje radosny okrzyk: "My zaś tym bardziej się cieszymy, że możemy w czymkolwiek przyczynić się do chwały niebieskiej naszej Matki, Pani i Orędowniczki." (Księga fundacji, 29 23).


Teksty te poruszają nas i zapraszają do służby "naszej Matce, Pani i Orędowniczce", a święta Teresa prowadzi nas do serca Ewangelii i życia chrześcijańskiego. Nasza Święta niech pomoże nam przeżywać nasz kult i uwielbienie maryjne w duchu karmelitańskim.


*****

Jako drugi aspekt należałoby mieć na uwadze, że wraz z całym Kościołem celebrujemy Rok Życia Konsekrowanego. Jak wiecie, papież Franciszek ogłaszając ten rok zaprosił nas zakonników do przeżywania go jako czasu łaski, refleksji i rozeznawania; czasu definitywnej odnowy życia osób konsekrowanych w radości, wdzięczności i kreatywności. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że temat ten dotyczy jedynie zakonników (braci, mniszki, siostry zakonne). Jednak jak wielokrotnie podkreślał Papież, życie konsekrowane samo w sobie nie ma sensu. Ma ono sens jedynie w aspekcie całego Kościoła. Dlatego kiedy przygotowujemy się do uczczenia Maryi tym czułym tytułem Matki Karmelu, zechciejmy prosić Ją aby pomogła nam odnowić zarówno nasze życie konsekrowane jak i każdego z nas z osobna, a także aby pomogła nam umiejscowić nasze życie ewangeliczne w komunii z całym Kościołem.


*****

Kolejny aspekt to 750-lecie śmierci św. Szymona Stock, które również świętujemy w tym roku. Wiemy jak mocno figura tego Świętego spowita jest cieniami Średniowiecza i jak często stanowi przedmiot badań i dyskusji historyków. Jednakże według tradycji, nie wchodząc w polemikę, Szymon zmarł 16 maja 1265 r. w Bordeaux. Poczynając od tej daty, w tym roku celebruje się 750 rocznicę jego śmierci. Postać Szymona Stock jest nierozerwalnie związana z tradycją i kultem Szkaplerza Karmelitańskiego i z tego powodu przypomnienie sobie tego wymiaru, tak kluczowego dla naszego charyzmatu, który to wymiar łączy nas z Maryją, Matką i Siostrą Karmelu, na pewno będzie nam pomocne. Mam nadzieję, że w momentach smutku i zniechęcenia, w naszych niepokojach i rozczarowaniach, będziemy zawsze potrafili na wzór św. Szymona z zaufaniem kierować się w stronę Maryi, by Ona – pierwsza Nauczycielka i Uczennica Pana – pomogła nam kroczyć tak jak uczniowie i świadkowie Dobrej Nowiny Ewangelii, w szczególnej łączności z najbiedniejszymi i potrzebującymi. Szkaplerz Karmelitański, mimo swojej prostoty i pokory (albo może właśnie dlatego!), nieustannie jest manifestem naszego zaangażowania na rzecz wartości Ewangelii i ziarnem niezawodnej nadziei.


*****

W końcu pragnę podzielić się z Wami wiadomością o wydarzeniu, które miało miejsce 23 maja w San Salvador. Mowa o beatyfikacji Oscara Arnulfo Romero, Arcybiskupa Archidiecezji San Salvador, zamordowanego w marcu 1980 r. Powodem, dla którego pragnę wspomnieć Arcybiskupa Romero jest fakt, iż w czasie swojej posługi biskupiej, przynajmniej przy trzech różnych okazjach zechciał on w bardzo pięknych słowach odnieść się do Dziewicy Karmelu i do uroczystości 16 lipca. Jak wiecie Romero miał zwyczaj nagrywania swoich homilii, które później transmitowano w radio tak, aby mogły one dotrzeć do jak największej liczby osób. Z okazji Uroczystości Matki Boskiej Szkaplerznej w roku 1976, 1977 i 1978 Arcybiskup chwalił pobożność maryjną i wyraził życzenie, aby mogła ona przeobrazić się w swoistą platformę ewangelizacji i wyzwolenia. W stylu duszpasterskim bardzo przypominającym styl dokumentu z Aparecida a także styl papieża Franciszka, Romero zaprasza nas do odkrycia siły ewangelizacji, która aż tętni ponad ludową pobożnością. Mimo że pobożność ta wymaga oczyszczenia z pewnych niebezpieczeństw, jak na przykład przelotna uczuciowość, czysta powierzchowność folklorystyczna czy też brak poważnego zaangażowania w życie; pozostaje ona zawsze dla całego Kościoła ogromnym bogactwem. W rzeczywistości właśnie w tej pobożności prosty lud wiernych niejednokrotnie znajduje odpowiednią dla siebie formę wyrażania wielkich prawd wiary, a także własnych nadziei i własnej ufności Bogu poprzez Dziewicę Maryję. Romero, który zawsze nosił Szkaplerz na piersi, prosił swoich wiernych aby również go przyjmowali, przyjmując także wszystkie jego konsekwencje - łącznie z autentyczną wiarą, zdrowym oddaniem i dziecięcą miłością do Matki Karmelu.


Chciałbym podzielić się z Wami dwoma zdaniami autorstwa Arcybiskupa Romero. Zdania te napełniają nas zdrową dumą i zapraszają do zdecydowanego szerzenia tego kultu, tak popularnego, pięknego i bogatego zarówno na poziomie duchowym jak i teologicznym: "Wśród ludzi nie istnieje bardziej zachwycający kaznodzieja niż Dziewica Karmelu" [1977]. "Nasi ludzie czują, że Maryja, czczona tytułem karmelitańskim, jest wielką Misjonarką ludową (…) Tak więc zjednoczmy nasze przemyślenia i refleksje z tą miłością zwykłych ludzi, miłością do Dziewicy Karmelu". [1978].


Niedługo potem Arcybiskup został zastrzelony w czasie celebrowania mszy św. w szpitalnej kaplicy i padł martwy tuż obok wizerunku Dziewicy Karmelu.


Niech Maryja, nasza Matka i Siostra towarzyszy nam i prowadzi nas w wędrówce po tym jakże skomplikowanym i fascynującym świecie, w którym dano nam żyć i niech pomaga nam nieść wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu.


Życzę wszystkim radosnej Uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej!


Z braterskim pozdrowieniem
Fernado Millán Romeral O.Carm.
Przeor Generalny

Jubileusz Miłosierdzia
Jubileusz Miłosierdzia
8.12.2015 - 20.11.2016.


Uroczystość odpustowa Matki Bożej Szkaplerznej - 17 lipca 2016

Uroczystość odpustowa Matki Bożej Szkaplerznej
w Karmelu Pilzneńskim
17 lipca 2016.Suma odpustowa o godz. 11:00
Po każdej Mszy św. możliwość nałożenia szkaplerza św.


NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ


NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej


(na rozpoczęcie nowenny)


O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.


Dzień pierwszy — 7 lipca


"Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki". Jan Paweł II

Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błagamy, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności.
Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień drugi — 8 lipca


"Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić". Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich dusze, pocieszasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich.
Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień trzeci — 9 lipca


"Matka nigdy nie odchodzi — ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka". Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, przepełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Majestat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.
O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień czwarty— 10 lipca


"Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu". Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Miłosierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.
Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień piąty — 11 lipca


"Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypa¬trzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego". Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię pokornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją.
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień szósty — 12 lipca


"Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi". Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swe¬go wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twego, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień siódmy — 13 lipca


"Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi". Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczyną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą moglibyśmy być odrzuceni przez Boga.
Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień ósmy — 14 lipca


"Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią". Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją radością i Twoją chwałą!
Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystusowi Panu. "Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas". Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień dziewiąty— 15 lipca


"Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż ca¬łym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmart¬wychwstaniu Twego Syna". Jan Paweł II

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na zakończenie nowenny)


Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świętej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś po¬kój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!Wygenerowano w sekund: 0.00
392,205 Unikalnych wizyt