100 rocznica Objawień Fatimskich100 rocznica Objawień Fatimskich

W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości.


Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.


Pierwsze objawienie: 13 maja 1917 roku
Drugie objawienie: 13 czerwca 1917
Trzecie objawienie: 13 lipca 1917
Czwarte objawienie: 19 sierpnia 1917
Piąte objawienie: 13 września 1917
Szóste i ostatnie objawienie: 13 października 1917PASTERKA W NOC NARODZENIA PAŃSKIEGOPASTERKA W NOC NARODZENIA PAŃSKIEGO


24 GRUDNIA 2016 O GODZ. 22:00


W NASZYM KOŚCIELE"Dziś narodził się nam Zbawiciel". Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.
Życzy wspólnota OO. KarmelitówPeregrynacja Relikwi ŚW. OJCA PIO

Uroczystość odpustowa Matki Bożej Pocieszenia - 4 września 2016Uroczystość odpustowa ku czci
Matki Bożej Pocieszenia
w Sanktuarium w Pilźnie
4 września 2016.

Suma odpustowa o godz. 11:00Triduum przed odpustem poprowadzi
Ks. Dr. Grzegorz Lechowicz
w dniach 1-3 września o godz. 18:00


Zapraszają OO. Karmelici
List o. Generała Zakonu z okazji Święta MB z Góry Karmel - 17.07.2016List o. Generała Zakonu z okazji Święta MB z Góry Karmel

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Karmelu.


Kolejny raz zbliża się Uroczystość Naszej Matki z Góry Karmel. Z tej okazji pragnę zwrócić się do wszystkich Was przede wszystkim po to, aby życzyć Wam przeżycia wspaniałego święta oraz prosić o przygotowanie w tych dniach nowenn, uroczystych liturgii oraz modlitw, tak aby były one dla wszystkich pomocą w ponownym przeżywaniu naszego charyzmatu i czynieniu go coraz bardziej obecnym i żywym w naszych sercach. Nie ulega wątpliwości, że wymiar maryjny powinien być jednym z zasadniczych elementów duchowości karmelitańskiej. Chociaż w zależności od miejsca i kultury przeżywa się go na różne sposoby i w różnych formach, jednak to on nas łączy, charakteryzuje, wyróżnia i przede wszystkim napełnia radością. Z tego właśnie powodu, jak co roku pragnę ofiarować Wam tekst Nowenny przygotowanej przez o. Josepha Hung, O.Carm. przy wykorzystaniu niektórych tekstów autorstwa braci karmelitów z zaangażowaniem współpracujących przy tworzeniu naszej strony internetowej.


*****

W tym roku wspólnie z Wami pragnę przypomnieć sobie cztery aspekty, które mniej lub bardziej interesują nas jako Zakon i jako rodzinę zakonną, i które możemy wziąć pod uwagę w trakcie organizacji obchodów tego święta.


Pierwszy z nich to 500-lecie Urodzin św. Teresy od Jezusa, które w tym roku obchodzimy. Cały Zakon zaangażował się w organizację różnych uroczystości, kongresów, konferencji, publikacji; jednak pozostaje nam jeszcze kilka miesięcy równie bogatych w wielorakie, zaplanowane już wydarzenia. Święta Teresa jest postacią unikalną w historii Karmelu. W niej nasza duchowość dotyka jednego z najwyższych szczytów. Kobieta, pisarka, wędrowniczka, mistyczka… te i wiele innych aspektów jej osobowości zapraszają nas do tego, aby zbliżyć się do jej pism i przykładu oraz odnaleźć w nich klucze (inspiracje, modele, kreatywność) do naszego dzisiejszego życia karmelitańskiego.


Święta Teresa w swoich dziełach niejednokrotnie pokazuje własne nabożeństwo do Maryi Dziewicy. Już jako mała dziewczynka, w swoim domu w Avila, powierzyła się Dziewicy Miłosierdzia prosząc, aby Ta była jej matką. Gdy wstąpiła do Karmelu, Święta przyjęła duchowe tradycje i głębokie oddanie Dziewicy Karmelu, które później towarzyszyły jej przez całe życie. W ten sposób, rozpoczynając pisanie "Drogi doskonałości" Teresa z pokorą deklaruje: "Co zaś tu będzie dobrego, niech to będzie na cześć i chwałę Bogu i na uwielbienie Przeczystej Matki, Patronki i Pani naszej, której habit noszę, choć tego jestem bardzo niegodna." (Droga doskonałości, Wstęp). A podsumowując opowieść o swoich fundacjach, Teresa wydaje radosny okrzyk: "My zaś tym bardziej się cieszymy, że możemy w czymkolwiek przyczynić się do chwały niebieskiej naszej Matki, Pani i Orędowniczki." (Księga fundacji, 29 23).


Teksty te poruszają nas i zapraszają do służby "naszej Matce, Pani i Orędowniczce", a święta Teresa prowadzi nas do serca Ewangelii i życia chrześcijańskiego. Nasza Święta niech pomoże nam przeżywać nasz kult i uwielbienie maryjne w duchu karmelitańskim.


*****

Jako drugi aspekt należałoby mieć na uwadze, że wraz z całym Kościołem celebrujemy Rok Życia Konsekrowanego. Jak wiecie, papież Franciszek ogłaszając ten rok zaprosił nas zakonników do przeżywania go jako czasu łaski, refleksji i rozeznawania; czasu definitywnej odnowy życia osób konsekrowanych w radości, wdzięczności i kreatywności. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że temat ten dotyczy jedynie zakonników (braci, mniszki, siostry zakonne). Jednak jak wielokrotnie podkreślał Papież, życie konsekrowane samo w sobie nie ma sensu. Ma ono sens jedynie w aspekcie całego Kościoła. Dlatego kiedy przygotowujemy się do uczczenia Maryi tym czułym tytułem Matki Karmelu, zechciejmy prosić Ją aby pomogła nam odnowić zarówno nasze życie konsekrowane jak i każdego z nas z osobna, a także aby pomogła nam umiejscowić nasze życie ewangeliczne w komunii z całym Kościołem.


*****

Kolejny aspekt to 750-lecie śmierci św. Szymona Stock, które również świętujemy w tym roku. Wiemy jak mocno figura tego Świętego spowita jest cieniami Średniowiecza i jak często stanowi przedmiot badań i dyskusji historyków. Jednakże według tradycji, nie wchodząc w polemikę, Szymon zmarł 16 maja 1265 r. w Bordeaux. Poczynając od tej daty, w tym roku celebruje się 750 rocznicę jego śmierci. Postać Szymona Stock jest nierozerwalnie związana z tradycją i kultem Szkaplerza Karmelitańskiego i z tego powodu przypomnienie sobie tego wymiaru, tak kluczowego dla naszego charyzmatu, który to wymiar łączy nas z Maryją, Matką i Siostrą Karmelu, na pewno będzie nam pomocne. Mam nadzieję, że w momentach smutku i zniechęcenia, w naszych niepokojach i rozczarowaniach, będziemy zawsze potrafili na wzór św. Szymona z zaufaniem kierować się w stronę Maryi, by Ona – pierwsza Nauczycielka i Uczennica Pana – pomogła nam kroczyć tak jak uczniowie i świadkowie Dobrej Nowiny Ewangelii, w szczególnej łączności z najbiedniejszymi i potrzebującymi. Szkaplerz Karmelitański, mimo swojej prostoty i pokory (albo może właśnie dlatego!), nieustannie jest manifestem naszego zaangażowania na rzecz wartości Ewangelii i ziarnem niezawodnej nadziei.


*****

W końcu pragnę podzielić się z Wami wiadomością o wydarzeniu, które miało miejsce 23 maja w San Salvador. Mowa o beatyfikacji Oscara Arnulfo Romero, Arcybiskupa Archidiecezji San Salvador, zamordowanego w marcu 1980 r. Powodem, dla którego pragnę wspomnieć Arcybiskupa Romero jest fakt, iż w czasie swojej posługi biskupiej, przynajmniej przy trzech różnych okazjach zechciał on w bardzo pięknych słowach odnieść się do Dziewicy Karmelu i do uroczystości 16 lipca. Jak wiecie Romero miał zwyczaj nagrywania swoich homilii, które później transmitowano w radio tak, aby mogły one dotrzeć do jak największej liczby osób. Z okazji Uroczystości Matki Boskiej Szkaplerznej w roku 1976, 1977 i 1978 Arcybiskup chwalił pobożność maryjną i wyraził życzenie, aby mogła ona przeobrazić się w swoistą platformę ewangelizacji i wyzwolenia. W stylu duszpasterskim bardzo przypominającym styl dokumentu z Aparecida a także styl papieża Franciszka, Romero zaprasza nas do odkrycia siły ewangelizacji, która aż tętni ponad ludową pobożnością. Mimo że pobożność ta wymaga oczyszczenia z pewnych niebezpieczeństw, jak na przykład przelotna uczuciowość, czysta powierzchowność folklorystyczna czy też brak poważnego zaangażowania w życie; pozostaje ona zawsze dla całego Kościoła ogromnym bogactwem. W rzeczywistości właśnie w tej pobożności prosty lud wiernych niejednokrotnie znajduje odpowiednią dla siebie formę wyrażania wielkich prawd wiary, a także własnych nadziei i własnej ufności Bogu poprzez Dziewicę Maryję. Romero, który zawsze nosił Szkaplerz na piersi, prosił swoich wiernych aby również go przyjmowali, przyjmując także wszystkie jego konsekwencje - łącznie z autentyczną wiarą, zdrowym oddaniem i dziecięcą miłością do Matki Karmelu.


Chciałbym podzielić się z Wami dwoma zdaniami autorstwa Arcybiskupa Romero. Zdania te napełniają nas zdrową dumą i zapraszają do zdecydowanego szerzenia tego kultu, tak popularnego, pięknego i bogatego zarówno na poziomie duchowym jak i teologicznym: "Wśród ludzi nie istnieje bardziej zachwycający kaznodzieja niż Dziewica Karmelu" [1977]. "Nasi ludzie czują, że Maryja, czczona tytułem karmelitańskim, jest wielką Misjonarką ludową (…) Tak więc zjednoczmy nasze przemyślenia i refleksje z tą miłością zwykłych ludzi, miłością do Dziewicy Karmelu". [1978].


Niedługo potem Arcybiskup został zastrzelony w czasie celebrowania mszy św. w szpitalnej kaplicy i padł martwy tuż obok wizerunku Dziewicy Karmelu.


Niech Maryja, nasza Matka i Siostra towarzyszy nam i prowadzi nas w wędrówce po tym jakże skomplikowanym i fascynującym świecie, w którym dano nam żyć i niech pomaga nam nieść wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu.


Życzę wszystkim radosnej Uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej!


Z braterskim pozdrowieniem
Fernado Millán Romeral O.Carm.
Przeor Generalny

Wygenerowano w sekund: 0.00
377,537 Unikalnych wizyt