Dane Osobowe

WSZYSTKIE DANE OSOBOWE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ
Klasztoru OO. Karmelitów i Sanktuarium MBP w Pilźnie
SĄ UMIESZCZONE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ OSÓB ZAINTERESOWANYCH.

Roraty 2018Roraty 2018
od poniedziałku do soboty o godz. 6:30Adwentowe dni skupienia dla wspólnot
Św. Charbela od 6.12.2018 do 8.12.2018 od godz. 17:00
w sanktuarium OO. Karmelitów w Pilznie.
Prowadzi ks. Jarosław Cielecki
Zapraszają OO. KarmeliciOdpust M.B. Pocieszenia - 2 września 20182 września
Uroczystości odpustowe ku czci
Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie
Triduum przed uroczystością odpustową
30, 31 sierpnia i 1 września 2018:


17:30 Modlitwa różańcowa
18:00 Msza św. z kazaniem


Prowadzi O. Andrzej Mikołajczyk
Suma odpustowa w niedzielę 2 września o godz. 11:00
Celebruje ks. Bp. Leszek Leszkiewicz.
Po Mszy św. procesja maryjna do pięciu ołtarzy wokół kościoła.
Zapraszają OO. KarmeliciOdpust Matki Bożej Szkaplerznej - 15 lipca 2018


Odpust Matki Bożej Szkaplerznej
w Sanktuarium w Pilźnie15 lipca 2018
Program uroczystości odpustowych Matki Bożej Szkaplerznej w Pilźnie:


12 - 14 lipca Triduum przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel o godz. 17:30;
Msza św. z kazaniem o godz. 18:00
Suma odpustowa o godz. 11:00


Po każdej Mszy św. możliwość przyjęcia szkaplerza św.
Zapraszają OO. KarmeliciXII Niedziela Zwykła Narodzenie Jana ChrzcicielaXII Niedziela Zwykła Narodzenie Jana Chrzciciela
Wierzę głęboko, że zamiarem Boga przy okazji świętowania uroczystości przyjścia na ten świat człowieka, który podejmie próby przygotowania Narodu Wybranego na przyjście Namaszczonego Duchem Świętym, jest nie tylko przypomnienie sobie wydarzenia narodzenia Jana Chrzciciela, ale również (a może przede wszystkim) odkrycie w tej historii nas samych i naszej relacji z Bogiem.

Wszystko zaczyna się od wierności - Zachariasz mimo podeszłego wieku i braku perspektyw na znak błogosławieństwa, jakim jest dziecko, wciąż przychodzi do Jerozolimy, gdy przychodzi czas jego służby dla Boga. Może współbracia nie patrzą już na niego z politowaniem, może przyzwyczaił się do rzucanych w przelocie docinków lub dobrych rad i prób wyjaśnienia beznadziejnej sytuację i brak potomka - a może pomimo wszystko nie stracił wiary lub wbrew wszystkiemu chce być konsekwentny wobec powołania... I przychodzą mi na myśl wszystkie okazje, by oskarżać Boga o niepowodzenia i braki, rozczarowania i pustkę, gruzy planów i wstrząsy obalające w proch różne nadzieje. I prowokują do spojrzenia na wytrwałość i wierność Zachariasza - nawet jeśli to spojrzenie budzi wstyd spowodowany chwiejnością moich deklaracji wiary i kryzysem relacji z Bogiem i ludźmi.

Właśnie w tę wierność wchodzi Bóg - nie ze względu na kapłańskie zasługi, ale z powodu SWOJEJ wierności. Dlatego ogłoszenie wieści o dziecku jest związane z zaskakującym stanem zewnętrznym oddanym w Ewangelii przez słowo kofos (gr. głuchy lub niemy). Być może jest on skutkiem spotkania z aniołem i intensywnością Bożej obecności, która odbiera czasem zdolność mówienia, ale zdarza się też, że Pan daje szansę, by oczekiwanie na spełnienie obietnicy było wypełnione bezradnością i niemocą - znakiem absolutnego miłosierdzia, które przychodzi bez ludzkich zasług (por. Wj 33,19). Takie działanie Boga objawia Zachariaszowi i Elżbiecie plan, który przekracza ich najśmielsze oczekiwania - odtąd ich życie to nie tylko nadzieja, że "Bóg pamięta" (Zachariasz) i wiara, że "mój Bóg przysiągł" (Elżbieta), ale namacalne doświadczenie, że "Pan się zmiłował" (Jan). A wiemy przecież, że miłosierdzie (hebr. rahamim) pochodzi od łona i zdolności rodzenia (hebr. raham) - dlatego nie dziwi stwierdzenie użyte przez Ewangelistę: "Pan na niej (czyli Elżbiecie) okazał wielkość swojego miłosierdzia" (Łk 1,58).

Ludzie żyjący obok widzą i wiedzą bardzo dobrze, że nowe życie jest łaską i objawieniem miłosierdzia, a to prowokuje mnie do kolejnego pytania - czy potrafię przyjmować i ucieszyć się nowym życiem, które pojawia się w rodzinach żyjących tuż obok? Myślę zarówno o dzieciach, jak i łasce spowiedzi każdego z nas. Jednocześnie zastanawiam się, czy moich sąsiadów i bliskich zachęca do radości i uwielbienia Boga każda moja kolejna spowiedź…

Mam szczerą nadzieję, że pozornie odległe w czasie narodzenie Jana Chrzciciela wywoła w nas mocne echo i będzie okazją do potraktowania tej Ewangelii jak lustra, w którym zobaczymy samych siebie jako ludzi, którzy przygotowują drogę dla Pana i świadczą o Jego miłosierdziu. To nie tylko zadanie przeznaczone dla Jana - to powołanie każdego z nas.Wygenerowano w sekund: 0.00
353,695 Unikalnych wizyt